Tandartspraktijk Reuvers

Declaraties

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code, aan elke code is een tarief gekoppeld. Informatie over de tarieven kunt U terugvinden op: allesoverhetgebit.nl.

Vragen over uw rekening

Voor vragen over de rekening kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen met Infomedics:

Infomedics

Postbus 60108
1320 AC Almere
Telefoon: 036-20 31 900