Tandartspraktijk Reuvers

Talen

Nederlands is de gebruikelijke voertaal in onze praktijk. Met Engels en Duits kunnen wij ook in meer of mindere mate uit de voeten. Voor alle andere talen geldt dat men zelf voor een tolk dient te zorgen. Zonder tolk is behandeling onmogelijk en zelfs niet toegestaan.